page_banner

उत्पाद

  • Veterinary

    पशुचिकित्सा

    एल्बेंडाजोल, डोरामेक्टिन, फ्लोरफेनिकॉल, इमिडाक्लोप्रिड, मिल्बेमाइसिन ऑक्सीम, मोक्सीडेक्टिन, थियाम्फेनिकॉल, टिल्मिकोसिन टिल्मिकोसिन फॉस्फेट, टॉल्ट्राजुरिल, टुलैथ्रोमाइसिन, सेलेमेक्टिन, सल्फाडिमिडाइन सोडियम, सल्फाक्विनॉक्सालाइन